No-account Transfers

Առանց հաշիվ դրամական փոխանցումներ և գործառույթներ

Եթե ցանկանում եք կատարել փոխանցում ՀՀ պետական բյուջե, սակայն չունեք հաշիվ բանկում, կարող եք այցելել Ինեկոբանկի ցանկացած մասանճյուղ և իրականացնել դրամական փոխանցումներ և դրամարկղային գործառույթներ՝ օգտվելով բանկի «Առանց հաշվի առկայության դրամական փոխանցումներ և գործառույթներ» ծառայությունից։

ՀՀ տարածքում առանց հաշիվ փոխանցումներՓոխանցում Բյուջե ՀՀ դրամով
1%, նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ

Փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ
չեղյալացում

1 500 ՀՀ դրամ
Տեղեկանքների և տեղեկատվության տրամադրում
(առավելագույնը 3 տարի վաղեմությամբ)
  • Գործարքների մանրամասների (այդ թվում արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով) վերաբերյալ`  3 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկերի և դրանց ապահովությունների վերաբերյալ` 5 000 ՀՀ դրամ
  • Այլ տիպի և/կամ վաղեմության տեղեկանքների և տեղեկատվության տրամադրում՝ 10 000 ՀՀ դրամ
Արագ դրամական փոխանցման համակարգերի պայմանները և սակագները կարգավորվում են տվյալ վճարահաշվարկային համակարգի կանոններով:
Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`
  • 400 000 ՀՀ դրամ գերազանցելու դեպքում փոխանցող՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • ստացողի բանկային հաշվի վավերապայմանները (կարող է պահանջվել նաև ՀԾՀ (հանրային ծառայության համարանիշ) կամ ՀԾՀ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը` կախված փոխանցման նպատակից)


Դրամարկղային գործառնություններՀնամաշ ՀՀ դրամանիշերի փոխանակում
Անվճար
ԱՄՆ դոլարի, ԵՎՐՈ-ի ՌԴ ռուբլու հնամաշ թղթադրամների և մինչև 1996 թվականը թողարկված ԱՄՆ դոլարի թղթադրամների փոխանակում

5%՝  նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ
Ինեկոբանկի բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցման վճար
0.5%

Թարմացված է 22.02.2022 16:16