Բաժնետերեր և Ներդրողներ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

Բանկի հիմնադիր բաժնետերերն են Ավետիս Բալոյանը, ով տնօրինում է բանկի բաժնետոմսերի 38.10%, և Կարեն Սաֆարյանը՝ 32.95%։ Բանկի բաժնետերերի ցանկում են ընգրկված նաև խոշոր ֆինանսական հաստատություններ՝ agRIF Cooperatief U.A  ֆինանսական հաստատություն՝ 10.01% բաժնեմասով (2018 թվականից) և «Դեվելոփինգ Վորլդ Մարքեթս» (DWM) ամերիկյան ներդրումային ընկերությունը՝ 5.10% (2019 թվականից)։

Ավետիս Բալոյան
38.1 %
Ավետիս Բալոյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
Կարեն Սաֆարյան
32.95 %
Կարեն Սաֆարյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
ԱԳՐԻՖ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՖ Յու Էյ
10.01 %
ԱԳՐԻՖ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՖ Յու Էյ
Ֆինանսական կազմակերպություն, սկսած 2018 թ․-ից
ԴԻԴԱԲԼՅՈՒԷՄ ՖԱՆԴՍ ԿԲԸ ՓԿՆԿ ՄՆՀ
5.1 %
ԴԻԴԱԲԼՅՈՒԷՄ ՖԱՆԴՍ ԿԲԸ ՓԿՆԿ ՄՆՀ
Ներդրումային կազմակերպություն, սկսած 2019թ-ից
Կանոնադրական կապիտալում փոփոխություններ

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների մասին որոշումն ընդունվում է ընդհանուր ժողովի ժամանակ:

2014

2014 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 4,155,870,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 30,000  ՀՀ դրամի չափով:

2011

2011 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 3,463,225,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 25,000 դրամի չափով:

2010

2010 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 2,077,935,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 15,000 դրամի չափով:

Թարմացված է 01.07.2020 15:45