Ներդրումային ծառայություններ Ինեկոբանկում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եկամուտները ավելացնելու նոր հնարավորություն Ինեկոբանկից

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Mask Copy 4

Բրոքերային ծառայություններ

Ինեկոբանկը մատուցում է բրոքերային ծառայություն ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց, որի շրջանակում բանկը հաճախորդի անունից իրականացնում է արժեթղթերի առք/վաճառք, ինչպես նաև այլ գործողություններ և գործարքներ բրոքերային ծառայության շրջանակում։ 

Mask Copy 5

Արժեթղթերի Պահառություն

Ինեկոբանկը մատուցում է Արժեթղթերի պահառության ծառայություն, որը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար, ովքեր սեփականության իրավունքով կամ որպես անվանատեր տիրապետում են այլ անձանց կողմից թողարկված արժեթղթերի:

Թարմացված է 10.11.2022 11:37