bonds_web


Ի՞նչ է պարտատոմսը


Պարտատոմսը բարձր եկամտաբերությամբ ներդրումային գործիք է, որն ապահովում է ներդրողներին տոկոսների վճարումների պարբերական հոսք՝ մարման ժամկետի որոշակի ամսաթվին զուգահեռ մարելով փոխառված գումարը։ 

Այն սեփական ֆինանսները կառավարելու վստահելի միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս բանկից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը եւ պարտատոմսի անվանական արժեքից տոկոսագումարներ` արժեկտրոնի տեսքով։ Պարտատոմսը շահավետ ներդրումային լուծում է նույնիսկ այն դեպքում, երբ ցանկանում եք պարտատոմսը վաճառել արժեթղթերի շուկայում` միաժամանակ պահպանելով վճարված տոկոսագումարները։Պարտատոմսերն ունեն մի շարք  առավելություններ՝Ապագայի երաշխավորված ներդրում

2. money_safety

Պարտատոմսերը երաշխավորված են ավանդների hատուցումը երաշխավորող hիմնադրամի կողմից նույն չափով, ինչ ավանդները

Պարտատոմսերը ենթակա չեն հարկման

Special_Account_Escrow_Contact_Safety

ՀՀ Ֆոնդային Բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից ստացված եկամուտները ազատվում են եկամտային հարկից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկից

Պրեմիում ծառայություններ

9_easy_process


Հնարավորություն ստանալու Պրեմիում դասի ծառայությունների հասանելիություն: 


Թարմացված է 27.02.2024 10:17