Partatoms_1920x580


Ի՞նչ է պարտատոմսը


Պարտատոմսը բարձր եկամտաբերությամբ ներդրումային գործիք է, որն ապահովում է ներդրողներին տոկոսների վճարումների պարբերական հոսք՝ մարման ժամկետի որոշակի ամսաթվին զուգահեռ մարելով փոխառված գումարը։ 

Այն սեփական ֆինանսները կառավարելու վստահելի միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս բանկից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը եւ պարտատոմսի անվանական արժեքից տոկոսագումարներ` արժեկտրոնի տեսքով։ Պարտատոմսը շահավետ ներդրումային լուծում է նույնիսկ այն դեպքում, երբ ցանկանում եք պարտատոմսը վաճառել արժեթղթերի շուկայում` միաժամանակ պահպանելով վճարված տոկոսագումարները։Պարտատոմսերն ունեն մի շարք  առավելություններ՝Ապագայի երաշխավորված ներդրում

2. money_safety

Պարտատոմսերը երաշխավորված են ավանդների hատուցումը երաշխավորող hիմնադրամի կողմից նույն չափով, ինչ ավանդները

Պարտատոմսերը ենթակա չեն հարկման

Special_Account_Escrow_Contact_Safety

Մինչև 2024թ․ դեկտեմբերի 31-ը ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատվում են եկամտային հարկից։

Պրեմիում ծառայություններ

9_easy_process


Հնարավորություն ստանալու Պրեմիում դասի ծառայությունների հասանելիություն: 


ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N12 AMINECB2EER3
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4.50%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային, դրամային և եվրոյով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2024 թ․ հունիսի 27-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2024 թ․ սեպտեմբերի 26-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում`  բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 դոլարային, 2050000013753691 դրամային և 2050003905703691 եվրոյի տարանցիկ հաշիվներին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  12 հունիսի 2024թ ՀՀ ԿԲ նախագահի 12.06.2024թ. թիվ 1/216Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։

 

Պարտատոմսերի էական պայմանները

 

ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100.00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  ԱՄՆ դոլար

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

24 ամիս

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.50 %

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺՈՒՅԹԸ

Եռամսյակային, ԱՄՆ դոլար

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

27.06.2024թ.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

27.06.2026թ.

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N13 AMINECB2FER0
4.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային, դրամային և եվրոյով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2024 թ․ հունիսի 27-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2024 թ․ սեպտեմբերի 26-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում`  բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 դոլարային, 2050000013753691 դրամային և 2050003905703691 եվրոյի տարանցիկ հաշիվներին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  12 հունիսի 2024թ ՀՀ ԿԲ նախագահի 12.06.2024թ. թիվ 1/216Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։

 

Պարտատոմսերի էական պայմանները

 

ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100.00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  ԱՄՆ դոլար

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

36 ամիս

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.75 %

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺՈՒՅԹԸ

Եռամսյակային, ԱՄՆ դոլար

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

27.06.2024թ.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

27.06.2027թ.

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N14 AMINECB2GER8
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
EUR
Թողարկում
3.0%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային, դրամային և եվրոյով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2024 թ․ հունիսի 27-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2024 թ․ սեպտեմբերի 26-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում`  բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 դոլարային, 2050000013753691 դրամային և 2050003905703691 եվրոյի տարանցիկ հաշիվներին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  12 հունիսի 2024թ ՀՀ ԿԲ նախագահի 12.06.2024թ. թիվ 1/216Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։

 

Պարտատոմսերի էական պայմանները

 


ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100.00 /մեկ հարյուր/ եվրո

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  եվրո

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

24 ամիս

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

3.0 %

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺՈՒՅԹԸ

Եռամսյակային, եվրո

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

27.06.2024թ.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

27.06.2026թ.

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ


Թարմացված է 27.06.2024 15:13