CreditLine_CollateralSecured

Անշարժ գույքի գրավով վարկային գծեր

Ձևակերպե՛ք անշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գիծ Ինեկոբանկում Mastercard և Visa վճարային համակարգեի քարտերով։ Վստահ եղե՛ք, որ մշտապես ձեռքի տակ ունեք գումար, որը կարող եք անհրաժեշտության պարագայում տնօրինել։


Վերականգնվող վարկային գծեր


Գործառնության տեսակը

MasterCard Standard | Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Gold | Visa Platinum

Վարկային գծի սահմանաչափ
 • ՀՀ դրամ։ 1 500 000 - 5 000 000
Տոկոսադրույքի տեսակը
հաստատուն

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 1-ին խմբի* գործարքների համար

 • ՀՀ դրամ - 14-16%
 • ՀՀ դրամ - 16-17%


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 2-րդ խմբի գործարքների համար

 • ՀՀ դրամ - 14-16%
 • ՀՀ դրամ - 16-17%


Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 70% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 65% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 50% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 45% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
Վարկի առավելագույն գումարը և տարեկան անվանական տոկոսադրույքը  որոշվում են համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 • ՀՀ դրամ - 16.04-20.91%
 • ՀՀ դրամ - 18.41-22.20%

Անտոկոս ժամանակահատված
չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
0,5% վարկի պայմանագրային գումարից, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի ամսական նվազագույն հետվճարի չափ
օգտագործված վարկի գումարի 1%
Վճարման ժամկետ` սկսած Քաղվածքի օրվանից (ներառյալ)
21 օր
Վարկային միջոցների հաշվին վարկի մարման վճար` մարվող գումարից
1%

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:45