CreditLine_CollateralSecured

Անշարժ գույքի գրավով վարկային գծեր

Ձևակերպե՛ք անշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գիծ Ինեկոբանկում Mastercard և Visa վճարային համակարգեի քարտերով։ Վստահ եղե՛ք, որ մշտապես ձեռքի տակ ունեք գումար, որը կարող եք անհրաժեշտության պարագայում տնօրինել։


Վերականգնվող վարկային գծեր


Գործառնության տեսակը

MasterCard Standard | Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Gold | Visa Platinum

Վարկային գծի սահմանաչափ
 • ՀՀ դրամ։ 1 500 000 - 5 000 000
 • ԱՄՆ դոլար։ 2 000 - 10 000
Տոկոսադրույքի տեսակը
հաստատուն

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 1-ին խմբի* գործարքների համար

 • ՀՀ դրամ - 14-16%
 • ԱՄՆ դոլար - 11-13%
 • ՀՀ դրամ - 16-17%
 • ԱՄՆ դոլար - 12-13%


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 2-րդ խմբի գործարքների համար

 • ՀՀ դրամ - 14-16%
 • ԱՄՆ դոլար - 11-13%
 • ՀՀ դրամ - 16-17%
 • ԱՄՆ դոլար - 12-13%


Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 70% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 65% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 50% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 45% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
Վարկի առավելագույն գումարը և տարեկան անվանական տոկոսադրույքը  որոշվում են համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 • ՀՀ դրամ - 16.04-20.91%
 • ԱՄՆ դոլար - 12.55-18.63%
 • ՀՀ դրամ - 18.41-22.20%
 • ԱՄՆ դոլար - 13.69-18.63%

Անտոկոս ժամանակահատված
չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
0,5% վարկի պայմանագրային գումարից, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկային գծի ամսական նվազագույն հետվճարի չափ
օգտագործված վարկի գումարի 1%
Վճարման ժամկետ` սկսած Քաղվածքի օրվանից (ներառյալ)
21 օր
Վարկային միջոցների հաշվին վարկի մարման վճար` մարվող գումարից
1%

Չվերականգնվող վարկային գծերԳործառնության տեսակը

MasterCard Standard | Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Gold | Visa Platinum

Վարկային գծի տեսակ և նպատակ
 • Անշարժ/շարժական գույքի գրավադրմամբ սպառողական նպատակով վարկավորում
 • Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորում 

Վարկային գծի արժույթ 

ԱՄՆ դոլար
Վարկային գծի սահմանաչափ
4 000 - 100 000
Տոկոսադրույքի տեսակը
հաստատուն

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 1-ին խմբի* գործարքների համար

11-13%

12-13%


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 2-րդ խմբի գործարքների համար

 11-13%

12-13%
Վարկի առավելագույն գումարը և տարեկան անվանական տոկոսադրույքը  որոշվում են համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի
Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորման դեպքում չվերականգնվող վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է՝
 • Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 11% և առավելագույնը 13% եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի դեպքում։
 • Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 12% և առավելագույնը 13% առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում։


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.88-17.28%
13.00-17.28%


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վերաֆինանսավորման դեպքում

11.58-15.95%
12.69-15.95%
Անտոկոս ժամանակահատված
չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
0,5% վարկի պայմանագրային գումարից, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարի կանխիկացման վճար
3%
Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորման դեպքում վարկի տրամադրման միանվագ վճար չի սահմանվում։
Վարկի մարման եղանակ
Անուիտետ - մայր գումարի և տոկոսագումարների ամսական հավասարաչափ վճարում

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 01.03.2024 16:25