CreditLine_CollateralSecured

Անշարժ գույքի գրավով վարկային գծեր

Ձևակերպե՛ք անշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գիծ Ինեկոբանկում MasterCard և Visa վճարային համակարգեի քարտերով։ Վստահ եղե՛ք, որ մշտապես ձեռքի տակ ունեք գումար, որը կարող եք անհրաժեշտության պարագայում տնօրինել։


Վերականգնվող վարկային գծեր


Գործառնության տեսակը

MasterCard Standard | Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Gold

Վարկային գծի սահմանաչափ
  • ՀՀ դրամ։ 1 500 000 - 5 000 000
  • ԱՄՆ դոլար։ 2 000 - 10 000
Տոկոսադրույքի տեսակը
հաստատուն
Տարե­կան անվանական տոկոսադրույք 1-ին խմբի* գործարքների համար
  • ՀՀ դրամ։ 14-19%
  • ԱՄՆ դոլար։ 11-14%
Տարե­կան անվանական տոկոսադրույք 2-րդ խմբի գործարքների համար 
  • ՀՀ դրամ։ 14-19%
  • ԱՄՆ դոլար։ 11-14%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
  • ՀՀ դրամ։ 16.21-24%
  • ԱՄՆ դոլար։ 12.74-18.90%
Անտոկոս ժամանակահատված
չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
1,5% վարկի պայմանագրային գումարից
Վարկային գծի ամսական նվազագույն հետվճարի չափ
օգտագործված վարկի գումարի 1%
Վճարման ժամկետ` սկսած Քաղվածքի օրվանից (ներառյալ)
21 օր
Վարկային միջոցների հաշվին վարկի մարման վճար` մարվող գումարից
1%

Չվերականգնվող դոլարային վարկային գծերԳործառնության տեսակը

MasterCard Standard | Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Gold

Վարկային գծի սահմանաչափ
4 000 - 50 000
Տոկոսադրույքի տեսակը
հաստատուն
Տարե­կան անվանական տոկոսադրույք 1-ին խմբի* գործարքների համար
11-14%
Տարե­կան անվանական տոկոսադրույք 2-րդ խմբի գործարքների համար 
11-14%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
12.39-17.26%
Անտոկոս ժամանակահատված
չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար
1,5% վարկի պայմանագրային գումարից
Վարկի մարման եղանակ
Անուիտետ - մայր գումարի և տոկոսագումարների ամսական հավասարաչափ վճարում

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 10.05.2021 11:18