ԲՆԱԿԵԼԻ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրեք Ձեր անշարժ գույքը

Ապահովագրեք Ձեր բնակելի գույքը՝ այցելելով բանկի մասնաճյուղերից մեկը։ Մեր փորձառու մասնագետները մշտապես պատրաստ են տրամադրել գույքի ապահովագրությանը վերաբերող անհրաժեշտ խորհրդատվություն և աջակցություն։

Գույքի ապահովագրության շրջանակում բանկը ապահովագրում է ցանկացած բնակելի շինություն՝ բացառությամբ վթարային վիճակում գտնվող շինությունների։ Շինության վիճակի մասին տեղեկությունները նշվում են գույքի գնահատման ակտում։ Սույն ապահաովագրության շրջանում ապահովագրական պայմանագիրը կնքվում է որոշակի անբարենպաստ իրադարձությունների տեղի ունենալու դեպքի համար, որի հետևանքով կարող է վնասվել Ձեր գույքը։

Ապահովագրական գումարի առավելագույն չափը գույքի իրական (շուկայական) արժեքն է: Գույքի իրական (շուկայական) արժեքը ապահովագրություն իրականացնելու պահին դրա արժեքն է, որը սահմանվում է Ապահովադրի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի (օրինակ` արտոնագրված գործակալության գնահատման եզրակացություն, առքուվաճառքի պայմանագիր և այլն) հիման վրա։

  • Ապահովագրական գումարի չափը գույքի գրավադրման դեպքում որոշում է բանկը։
  • Ապահովագրական վճար հաշվարկվում է գույքի շուկայական արժեքի 0,16% չափով (նվազագույնը` 2000 ՀՀ դրամ):
  • Գույքի ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են որպես կանոն 1 տարի ժամկետով և պարտադիր երկարացվում են մինչև վարկային պարտավորության ավարտը։ ։
Ապահովագրական ընկերություններ
Ինեկոբանկը համագործակցում է ապահովագրական ոլորտի մի շարք առաջատար ընկերությունների հետ` իր հաճախորդներին առաջարկելով ապահովագրական ծառայություններ, որոնք կարելի է ձևակերպել մեր բոլոր մասնաճյուղերում:
rosgosstrakh_logo

Թարմացված է 17.10.2022 11:58