Inecobanik_Car-Loan

Անիվներ տուր քո երազանքին

Ձե՛ռք բերեք ձեր երազանքի ավտոմեքենան ձեր նախընտրած ավտոսրահից՝ ձևակերպելով ավտովարկ Ինեկոբանկի հետ՝ հաշված րոպեների ընթացքում։

Վարկի նպատակը
Բանկի հետ համագործակցող ավտոսրահներից տրանսպորտային միջոցների, այդ թվում՝ նաև ավտոսրահների կողմից Trade-in ծառայությամբ ձեռբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարի առաջ թողարկված տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում
Վարկառուի նկարագիր
 ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկի արժույթ
 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ
 • Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար՝ 48 ամիս
 • Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար՝ 60, 72, 84 ամիս

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման


Տարեկան
անվանական տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • 14.75%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 14.25%

Trade-in ծառայությամբ ձեռքբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝

 • 16.5%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 16%Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • Առաջին 3 տարին չփոփոխվող ` 14.75%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 14.25%
այնուհետև լողացող

Trade-in ծառայությամբ ձեռքբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարի առաջ թողարկված տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝
 • 16.5%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 16%
այնուհետև լողացող

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար 

 • 15.75%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 15.25%

Trade-in ծառայությամբ ձեռքբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝

 • 17.5%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 17%


Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • Առաջին 3 տարին չփոփոխվող ` 15.75%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 15.25%
այնուհետև լողացող

Trade-in ծառայությամբ ձեռքբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարի առաջ թողարկված տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝
 • 17.5%
 • 30% և ավել կանխավճարի դեպքում՝ 17%
այնուհետև լողացող

Այն դեպքում, երբ Բանկի կողմից Կասկո ապահովագրություն չի պահանջվում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է 1 տոկոսային կետով ավելի ցածր:

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • 14.09%-15.83%
 • Trade-in ծառայությամբ ձեռբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝ 16.08-17.87%

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • 14.09%-15.83%
 • Trade-in ծառայությամբ ձեռբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝ 16.08-17.87%

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • 15.22%-16.94%
 • Trade-in ծառայությամբ ձեռբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝ 17.23-18.97%

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

 • 15.22%-16.94%
 • Trade-in ծառայությամբ ձեռբերված և վարկավորման պահին առավելագույնը 5 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկերի համար՝ 17.23-18.97%


Վարկի գումար (ՀՀ դրամ) 
2 000 000 - 50 000 000 
Կանխավճարի նվազագույն չափ
Ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցի արժեքի 10%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ
Միանվագ, անկանխիկ եղանակով
Հաշվի բացման վճար
Համաձայն համապատասխան բանկային հաշվի սակագնային պլանի
Ապահովություն 

Գրավի առարկա է հանդիսանում ձեռքբերվող տրանսպորտային միջոցը:

 

Բանկի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, կարող է պահանջվել ընտանիքի անդամների, այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:
Ապահովագրություն 
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի ԿԱՍԿՈ տեսակի ապահովագրություն, որը ապահովվում է Բանկի կողմից: Բանկն ապահովում է Կասկո ապահովագրության իրականացումը պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում:
 • Կարող է պահանջվել նաև վարկառուի ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից։

Ապահովագրությունը իրականացվում է տարեկան կտրվածքով վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում՝ առնվազն վարկի գումարի մնացորդի չափով՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Ապահովագրության շահառու է հանդիսանում Բանկը:

 

Կասկո ապահովագրություն կարող է չպահանջվել, հետևյալ պայմաններին միաժամանակ բավարարելու դեպքում՝
 • Կանխավճարի չափը կազմում է 30% և ավելի
 • Վարկի գումարը չի գերազանցում 10,000,000 ՀՀ դրամը
Մարման եղանակ 
Անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա վճարում)
Վարկի վաղաժամկետ մարում 
Տույժեր չեն սահմանվում
Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ*

Գրավի իրավունքի գրանցման վճար

 • 2,000 ՀՀ դրամ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վճար

 • 0.15%-0.21% վարկի գումարից
*Անկախ սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել
Ժամկետանց պարտավորությունների մարում
Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ չմարված գումարի մինչև 0.13%-ի չափով
Վարկի պայմանների վերանայման հայտի ուսումնասիրության վճար
20,000 ՀՀ դրամ
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:


Թարմացված է 21.07.2022 16:08