Օգտակար Տեղեկատվություն

Գնառաջարկներ բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերման վերաբերյալ
  • Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ՝ 07․09․2023թ․
  • Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ՝ 14.09․2023թ․ ժ․ 17։00

Գնառաջարկի գաղտնաբառի տրամադրում` գնառաջարկի ներկայացման ավարտից հետո 15.09.2023թ-ին․ մինչև Ժ․ 11։00

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, Երևան, Թումանյան 17), այսուհետ՝ Բանկ, գնառաջարկների ներկայացման հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական և/կամ ֆիզիզկական անձանց (այսուհետ` Հայտատուներին) ներկայացնելու գնառաջարկներ 13-րդ կետում նկարագրված չափանիշներով բազմաֆունկցիոնալ տպիչների վերաբերյալ:

 

Գնառաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 14.09.2023թ. ժ. 17:00

  • Էլեկտրոնային տարբերակով՝ procurement@inecobank.am էլ. Հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով ԳՆՀ կոդը –PROC14092023/ Գ․Ն․Հ բազմաֆունկցիոնալ տպիչների վերաբերյալ :

Գնառաջարկի փաթեթը անհրաժեշտ է ուղարկել «․rar» տարբերակով, կոդավորված, իսկ կոդը ուղարկել ԳՆՀ ավարտից հետո procurement@inecobank.am  էլ Հասցեով  15․09,2023թ-ին  մինչև ժ․ 11։00

 

Հավելված 1 (Էթիկայի կանոններ)Գնառաջարկի ներկայացման հայտարարություն-հրավեր
Գնառաջարկներ լեդ լույսերի ձեռքբերման վերաբերյալ
  • Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ՝ 05․09․2023թ․
  • Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ՝ 12.09․2023թ․ ժ․ 17։00

Գնառաջարկի գաղտնաբառի տրամադրում` գնառաջարկի ներկայացման ավարտից հետո 13.09.2023թ-ին․ մինչև Ժ․ 11։00

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, Երևան, Թումանյան 17), այսուհետ՝ Բանկ, գնառաջարկների ներկայացման հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական և/կամ ֆիզիզկական անձանց (այսուհետ` Հայտատուներին) ներկայացնելու գնառաջարկներ 13-րդ կետում նկարագրված չափանիշներով լույսերի ձեռքբերման վերաբերյալ:

 

Գնառաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 12.09.2023թ. ժ. 17:00

Էլեկտրոնային տարբերակով՝ procurement@inecobank.am էլ. Հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով ԳՆՀ կոդը –PROC05092023/ Գ․Ն․Հ լեդ լույսեր ։ Գնառաջարկի փաթեթը անհրաժեշտ է ուղարկել «․rar» տարբերակով, կոդավորված, իսկ կոդը ուղարկել ԳՆՀ ավարտից հետո procurement@inecobank.am  էլ Հասցեով  13․09․2023թ-ին  մինչև ժ․ 11։00

Գնառաջարկի ներկայացման հայտարարություն-հրավերՀավելված 1 (Էթիկայի կանոններ)
Գնառաջարկներ քարթրիջների տեխնիկական սպասարկման և լիցքավորման վերաբերյալ
  • Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ՝ 05․09․2023թ․
  • Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ՝ 12.09․2023թ․ ժ․ 17։00

Գնառաջարկի գաղտնաբառի տրամադրում` գնառաջարկի ներկայացման ավարտից հետո 13.09.2023թ-ին․ մինչև Ժ․ 11։00

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, Երևան, Թումանյան 17), այսուհետ՝ Բանկ, գնառաջարկների ներկայացման հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական և/կամ ֆիզիզկական անձանց (այսուհետ` Հայտատուներին) ներկայացնելու գնառաջարկներ քարթրիջների տեխնիկական սպասարկման և լիցքավորման վերաբերյալ:

 

Գնառաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 12.09.2023թ. ժ. 17:00

Էլեկտրոնային տարբերակով՝ procurement@inecobank.am էլ. Հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով ԳՆՀ կոդը –PROC05092023։ Գնառաջարկի փաթեթը անհրաժեշտ է ուղարկել «․rar» տարբերակով, կոդավորված, իսկ կոդը ուղարկել ԳՆՀ ավարտից հետո procurement@inecobank.am  էլ Հասցեով  13․09․2023թ-ին  մինչև ժ․ 11։00

Գնառաջարկի ներկայացման հայտարարություն-հրավերՀավելված 1 (Էթիկայի կանոններ)
Դիմում-հայտեր շինարարական և կահավորման աշխատանքների կատարման նախաորակավորման փուլի անցկացման համար

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, Երևան, Թումանյան 17), այսուհետ՝ Բանկ, գնառաջարկների ներկայացման հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ` Մասնակիցներին) ներկայացնելու շինարարական և կահավորման աշխատանքների կատարման նախաորակման փուլի անցկացման վերաբերյալ:

Հավելված 1 (Էթիկայի կանոններ)Նախաորակավորման հայտերի դիմումԱջափնյակ մասնաճյուղի էսքիզային նախագիծ

Թարմացված է 15.09.2023 10:13