Բաժնետերեր և Ներդրողներ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

Բանկի հիմնադիր բաժնետերերն են Ավետիս Բալոյանը, ով տնօրինում է բանկի բաժնետոմսերի 39.97%, և Կարեն Սաֆարյանը՝ 34.58%։ Բանկի բաժնետերերի ցանկում են ընգրկված նաև ԱՅ ԷՄ Փարթներս ՓԲԸ-ն ՝ 5.09% (2023 թվականից) և Ինեկո Փարթներս ՓԲԸ-ն՝ 4․99% (2021 թվականից):


Ավետիս Բալոյան
39.98 %
Ավետիս Բալոյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
Կարեն Սաֆարյան
34.58 %
Կարեն Սաֆարյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
Այլ բաժնետերեր
20.44 %
Այլ բաժնետերեր
ԻՆԵԿՈ ՓԱՐԹՆԵՐՍ ՓԲԸ
5 %
ԻՆԵԿՈ ՓԱՐԹՆԵՐՍ ՓԲԸ
սկսած 2021թ-ից
Կանոնադրական կապիտալում փոփոխություններ

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների մասին որոշումն ընդունվում է ընդհանուր ժողովի ժամանակ:

2024
2024 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 20,545,773,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը  և 2,600,000,000 ՀՀ դրամ ՝ գլխավոր պահուստի ավելացմանը։ Արդյունքում մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը սահմանվել է 220,500 ՀՀ դրամ:


2022

2022 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 5,000,077,500.00 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 27,500 ՀՀ դրամի չափով: Արդյունքում մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը սահմանվել է 107,500 ՀՀ դրամ:

2014

2014 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 4,155,870,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 30,000  ՀՀ դրամի չափով:

2011

2011 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 3,463,225,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 25,000 դրամի չափով:

2010

2010 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 2,077,935,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 15,000 դրամի չափով:

Թարմացված է 26.06.2024 16:54