Բաժնետերեր և Ներդրողներ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

Բանկի հիմնադիր բաժնետերերն են Ավետիս Բալոյանը, ով տնօրինում է բանկի բաժնետոմսերի 41.48%, և Կարեն Սաֆարյանը՝ 34.58%։ Բանկի բաժնետերերի ցանկում են ընգրկված նաև «Դեվելոփինգ Վորլդ Մարքեթս» (DWM) ամերիկյան ներդրումային ընկերությունը՝ 5.09% (2019 թվականից) և Ինեկո Փարթներս ՓԲԸ-ն՝ 4․99% (2021 թվականից):


Ավետիս Բալոյան
39.97 %
Ավետիս Բալոյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
Կարեն Սաֆարյան
34.58 %
Կարեն Սաֆարյան
Անհատ, սկսած 1996 թ․-ից
ԴԻԴԱԲԼՅՈՒԷՄ ՖԱՆԴՍ ԿԲԸ ՓԿՆԿ ՄՆՀ
5.09 %
ԴԻԴԱԲԼՅՈՒԷՄ ՖԱՆԴՍ ԿԲԸ ՓԿՆԿ ՄՆՀ
Ներդրումային կազմակերպություն, սկսած 2019թ-ից
ԻՆԵԿՈ ՓԱՐԹՆԵՐՍ ՓԲԸ
4.99 %
ԻՆԵԿՈ ՓԱՐԹՆԵՐՍ ՓԲԸ
սկսած 2021թ-ից
Կանոնադրական կապիտալում փոփոխություններ

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների մասին որոշումն ընդունվում է ընդհանուր ժողովի ժամանակ:

2022

2022 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 5,000,077,500.00 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 27,500 ՀՀ դրամի չափով: Արդյունքում մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը սահմանվել է 107,500 ՀՀ դրամ:

2014

2014 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 4,155,870,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 30,000  ՀՀ դրամի չափով:

2011

2011 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 3,463,225,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 25,000 դրամի չափով:

2010

2010 թվականին Բանկի չբաշխված շահույթից 2,077,935,000 ՀՀ դրամ գումար ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնելով 15,000 դրամի չափով:

Թարմացված է 05.12.2023 14:23