Բաժնետերեր և Ներդրողներ

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N5 AMINECB26ER9
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից մինչև
2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերի Շուկա ստեղծողն է  Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն:


 

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10 000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1 500 000 000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2022թ․
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N4 AMINECB25ER1
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:
 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, բաց  բաժանորդագրության  միջոցով:
 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացման և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5 000 000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 տարի /24 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N3 AMINECB24ER4
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 3, ISIN - AMINECB24ER4) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2019 թվականի հունվարի 29-ին:


Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի շուկա ստեղծողն է ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում, գրանցված ՀՀ ՀՀ կենտրոնական բանկում 08 նոյեմբերի 2018.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/766Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,500,000,000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N2 AMINECB23ER6
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 2 ISIN - AMINECB23ER6) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից և ավարտվել 2019 թվականի փետրվարի 8-ին: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Տեղաբաշխվել է 50,000 հատ պարտատոմս, յուրաքանչյուրը 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով։ Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը 3 տարի է, արժեկտրոնի վճարումը՝ կիսամյակային պարբերականությամբ։


Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում),Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված է 25.08.2018թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 24.08.2018թ. թիվ 1/585Ա որոշմամբ ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N1 AMINECB22ER8
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի /Սերիա 1/  տեղաբաշխումը:

Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի հունիսի 11-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2018 թվականի սեպտեմբերի 7-ին:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերը /ISIN - AMINECB22ER8/ սույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին ընդգրկվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում: Պարտատոմսերի բորսայական հապավումն է INECB2, իսկ Շուկա ստեղծողը՝ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն:

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 11.06.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 11.06.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսերի մարում

Հունիսի 11-ին մարվել են Ինեկոբանկ ՓԲԸ կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերը /AMINECB22ER8/:

Սույն պարտատոմսերը Ինեկոբանկի թվով առաջին թողարկում  է՝ 2018թ. գրանցված ծրագրային ազդագրի շրջանակներում:

Պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը 5մլն ԱՄՆ դոլար է:

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններ

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվությունների հետ կարող եք ծանոթանալ տվյալ հղումով:

Թարմացված է 01.07.2021 18:03