Բաժնետերեր և Ներդրողներ

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N7 և N8
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
10%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  դրամային և դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2022 թվականի ապրիլի 28-ի ժամը 10:00-ից մինչև 2022 թվականի հուլիս 28-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ում բացված  2050000013753691 տարանցիկ հաշվին՝ դրամային պարտատոմսերի համար և 2050000008313691 տարանցիկ հաշվին ՝ դոլարային պարտատոմսերի համար :

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  26 Նոյեմբերի 2021թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 26.11.2021թ. թիվ 1/609Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։  

 
 ԴՐԱՄԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ


Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

10,000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ

100․00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

3,000,000,000 /երեք միլիարդ/ ՀՀ դրամ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  ԱՄՆ դոլար


ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

36 ամիս

36 ամիս


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

10.00 %

4.00 %


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կիսամյակային

կիսամյակային


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

28.04.2022թ.

28.04.2022թ.


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

28.04.2025թ.

28.04.2025թ.


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N6 AMINECB28ER5
30Ամիս
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.6%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույքԻնեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ժամը 10:00-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 27-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  26 Նոյեմբերի 2021թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 26.11.2021թ. թիվ 1/609Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 
Պարտատոմսերը ցուցակվել և շրջանառվում են  ՀՀ ֆորդային բորսայում, պարտատոմսերի շուկա ստեղծողը ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ն է:Պարտատոմսերի էական պայմանները

  

ԴՐԱՄԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

AMINECB28ER5

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10 000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 2 500 000 000 /երկու միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 30 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.60 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 16.12.2021թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 16.06.2024թ․
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N5 AMINECB26ER9
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից մինչև
2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերը ցուցակվել և շրջանառվում են ՀՀ ֆորդային բորսայում, պարտատոմսերի շուկա ստեղծողը   Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն է:


 

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10 000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1 500 000 000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2022թ․
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
ՄԱՐՎԱԾ N2 AMINECB23ER6
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 2 ISIN - AMINECB23ER6) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից և ավարտվել 2019 թվականի փետրվարի 8-ին: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Տեղաբաշխվել է 50,000 հատ պարտատոմս, յուրաքանչյուրը 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով։ Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը 3 տարի է, արժեկտրոնի վճարումը՝ կիսամյակային պարբերականությամբ։


Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում),Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված է 25.08.2018թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 24.08.2018թ. թիվ 1/585Ա որոշմամբ ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՄԱՐՎԱԾ N3 AMINECB24ER4
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 3, ISIN - AMINECB24ER4) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2019 թվականի հունվարի 29-ին:


Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի շուկա ստեղծողն է ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում, գրանցված ՀՀ ՀՀ կենտրոնական բանկում 08 նոյեմբերի 2018.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/766Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,500,000,000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՄԱՐՎԱԾ N4 AMINECB25ER1
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:
 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, բաց  բաժանորդագրության  միջոցով:
 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացման և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5 000 000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 տարի /24 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՄԱՐՎԱԾ N1 AMINECB22ER8
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի /Սերիա 1/  տեղաբաշխումը:

Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի հունիսի 11-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2018 թվականի սեպտեմբերի 7-ին:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերը /ISIN - AMINECB22ER8/ սույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին ընդգրկվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում: Պարտատոմսերի բորսայական հապավումն է INECB2, իսկ Շուկա ստեղծողը՝ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն:

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 11.06.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 11.06.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններ

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվությունների հետ կարող եք ծանոթանալ տվյալ հղումով:

Թարմացված է 17.06.2022 12:24