Բաժնետերեր և Ներդրողներ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N11 AMINECB2DER5
30Ամիս
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4.50%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2024 թվականի փետրվարի 15-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2024 թվականի մայիսի 14-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում`  բաց բաժանորդագրության միջոցով:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:
  Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 տարանցիկ հաշվին:
 
Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  21 Հունիսի 2023թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 21.06.2023թ. թիվ 1/310Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։

 

Պարտատոմսերի էական պայմանները

 

ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100.00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  ԱՄՆ դոլար

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

30 ամիս

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.50 %

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺՈՒՅԹԸ

Եռամսյակային, ԱՄՆ դոլար

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

15.02.2024թ.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

15.08.2026թ.

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N10 AMINECB2CER7
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4.50%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2024 թվականի մարտի 13-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում`  բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

  Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 տարանցիկ հաշվին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  21 Հունիսի 2023թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 21.06.2023թ. թիվ 1/310Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17)։  

 
 ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ


Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100․00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար


ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

24 ամիս


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.50 %


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

եռամսյակային


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

14.12.2023թ.


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

14.12.2025թ.


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N9 AMINECB2BER9
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4.50%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  իրականացնել դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

  Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ում բացված  2050000008313691 տարանցիկ հաշվին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  21 Հունիսի 2023թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 21.06.2023թ. թիվ 1/310Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։  

 
 ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ


Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100․00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

10,000,000 /տասը միլիոն/ ԱՄՆ դոլար


ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

24 ամիս


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.50 %


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

եռամսյակային


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

01.09.2023թ.


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

01.09.2025թ.


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N8 AMINECB29ER3
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
10%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն սկսում է  դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է 2022 թվականի ապրիլի 28-ի ժամը 10:00-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել Ինեկոբանկ ՓԲԸ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականները և ուղարկել Dealing@inecobank.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել հայտ-հանձնարարականների թղթային տարբերակը Ինեկոբանկ ՓԲԸ:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը լրացնելուց և պատշաճ կերպով Ինեկոբանկ ՓԲԸ ներկայացնելուց հետո, ոչ ուշ, քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը ներդրողը պետք է ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գումարը ապահովի Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ում բացված  2050000013753691 տարանցիկ հաշվին:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  26 Նոյեմբերի 2021թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 26.11.2021թ. թիվ 1/609Ա որոշմամբ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև, իսկ թղթային տարբերակները ներդրողներին  կարող են տրամադրվել  Ինեկոբանկ  ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Թումանյան 17։  

 
 ԴՐԱՄԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ


Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

10,000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

2,000,000,000 /երկու միլիարդ/ ՀՀ դրամ


ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

36 ամիս


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

10.00 %


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կիսամյակային


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

28.04.2022թ.


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

28.04.2025թ.


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N7 AMINECB2AER1
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
4%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2022 թվականի ապրիլի 28-ի ժամը 10:00-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի  8-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  26 Նոյեմբերի 2021թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 26.11.2021թ. թիվ 1/609Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 
Պարտատոմսերի շուկա ստեղծողը ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ն է:  

ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

100․00 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

5,000,000․00 /հինգ միլիոն/  ԱՄՆ դոլար


ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

36 ամիս


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

4.00 %


ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կիսամյակային


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ

28.04.2022թ.


ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ

28.04.2025թ.


ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ N6 AMINECB28ER5
30Ամիս
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.6%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույքԻնեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ժամը 10:00-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 27-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  26 Նոյեմբերի 2021թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 26.11.2021թ. թիվ 1/609Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 
Պարտատոմսերը ցուցակվել և շրջանառվում են  ՀՀ ֆորդային բորսայում, պարտատոմսերի շուկա ստեղծողը ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ն է:Պարտատոմսերի էական պայմանները

  

ԴՐԱՄԱՅԻՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

AMINECB28ER5

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10 000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 2 500 000 000 /երկու միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 30 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.60 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 16.12.2021թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 16.06.2024թ․
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
ՄԱՐՎԱԾ N5 AMINECB26ER9
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից մինչև
2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ը, բաց բաժանորդագրության միջոցով:

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերը ցուցակվել և շրջանառվում են ՀՀ ֆորդային բորսայում, պարտատոմսերի շուկա ստեղծողը   Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն է:


 

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10 000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1 500 000 000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2022թ․
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՄԱՐՎԱԾ N2 AMINECB23ER6
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 2 ISIN - AMINECB23ER6) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից և ավարտվել 2019 թվականի փետրվարի 8-ին: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Տեղաբաշխվել է 50,000 հատ պարտատոմս, յուրաքանչյուրը 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով։ Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը 3 տարի է, արժեկտրոնի վճարումը՝ կիսամյակային պարբերականությամբ։


Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում),Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված է 25.08.2018թ. ՀՀ ԿԲ նախագահի 24.08.2018թ. թիվ 1/585Ա որոշմամբ ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸՄԱՐՎԱԾ N3 AMINECB24ER4
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
AMD
Թողարկում
9.75%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (Սերիա 3, ISIN - AMINECB24ER4) տեղաբաշխումը:


Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2019 թվականի հունվարի 29-ին:


Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի շուկա ստեղծողն է ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում, գրանցված ՀՀ ՀՀ կենտրոնական բանկում 08 նոյեմբերի 2018.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/766Ա որոշում) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 /տաս հազար/ ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,500,000,000 /մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 9.75 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 15.11.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 15.11.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՄԱՐՎԱԾ N4 AMINECB25ER1
2Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք
Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:
 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ժամը 10:00-ից  մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, բաց  բաժանորդագրության  միջոցով:
 

Ծրագրային ազդագրի (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում  4 Հուլիսի 2019թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 03.07.2019թ. թիվ 1/448Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացման և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

 


ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5 000 000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 տարի /24 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 23.09,2019թ.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 23.09.2021թ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՄԱՐՎԱԾ N1 AMINECB22ER8
3Տարի
Շրջանառության ժամկետ
USD
Թողարկում
5.25%
Արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն ավարտել է անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի /Սերիա 1/  տեղաբաշխումը:

Տեղաբաշխումն սկսվել է 2018 թվականի հունիսի 11-ի ժամը 10:00-ից, ավարտվել` 2018 թվականի սեպտեմբերի 7-ին:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունեցել բաց բաժանորդագրության միջոցով: Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի ( գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 14 Ապրիլի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի 13.04.2018թ. թիվ 1/256Ա որոշում), Ծրագրային ազդագրի լրացումների (գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 24 Մայիսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/358Ա որոշում, գրանցված ՀՀ կենտրոնական բանկում 25 Օգոստոսի 2018թ.՝ ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/585Ա որոշում ) և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են ստորև:

Պարտատոմսերը /ISIN - AMINECB22ER8/ սույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին ընդգրկվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում: Պարտատոմսերի բորսայական հապավումն է INECB2, իսկ Շուկա ստեղծողը՝ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն:

ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 /մեկ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 5,000,000 /հինգ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 3 տարի /36 ամիս/
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 5.25 %
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐ 11.06.2018թ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ 11.06.2021թ.
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններ

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվությունների հետ կարող եք ծանոթանալ տվյալ հղումով:

Թարմացված է 29.02.2024 10:39