Բացեք կենսաթոշակային հաշիվ Ինեկոբանկում

Բացեք Սոցիալական ապահովության հաշիվ

Ցանկանո՞ւմ եք գտնել կենսաթոշակի կամ պետության կողմից վճարվող այլ պարբերական դրամական միջոցների տնօրինման ապահով և հուսալի միջոց: Ինեկոբանկն առաջարկում է այցելել բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և բացել Սոցիալական ապահովության հաշիվ (ArCa Pension քարտային հաշիվ)։

ArCa Classic և  ArCa Pension քարտերի տրամադրման ծառայությունը ժամանակավորապես դադարեցված է։
Նպատակային խումբ
Անձ, ում օրենքով վճարվում է պարբերական դրամական վճարի գումար
Հաշվի արժույթ
֏
Հաշվի բացում և սպասարկում
Անվճար
Սոցիալական ապահովության հաշվից կանխիկացում
Անվճար
Սոցիալական ապահովության հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
Սոցիալական ապահովության հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ
Հաշվի համալրում՝
  • Միայն օրենքով սահմանված պարբերական դրամական վճարի գումարների ստացում
Հաշվից ելքագրում՝
  • Կանխիկի ելքագրում
  • Փոխանցում Բանկում հաճախորդի այլ հաշիվներին
Քարտային հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ
Քարտի գործողության ժամկետ
10 տարի
Քարտի թողարկում և քարտային հաշվի սպասարկում
անվճար
Կից քարտերի հնարավորություն
-
Կորցված կամ վնասված քարտի վերաթողարկում
Անվճար
Նոր PIN կոդի տրամադրում
Անվճար
Քարտով կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
0%
Քարտով կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
0.5%
Քարտով կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ
300,000 ՀՀ դրամ
Քարտով իրականացված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Յուրաքանչյուրը 15 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն

Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները ուղարկվում են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող գործարքների համար:
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար

Թարմացված է 06.06.2024 15:45