Rectangle 3

Ապառիկը տեղում

Նախատեսում եք ձեռք բերել կենցաղային տեխնիկա, կահույք, օգտվել տուրիստական, բժշկական կամ այլ ծառայություններից, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարա՞ր չեն։ Դիմեք «Ապառիկը տեղում» վարկի համար և հաշված րոպեների ընթացքում ստացեք անհրաժեշտ ֆինանսավորումը հենց վաճառքի կամ սպասարկման կետում՝ առանց բանկ այցելելու անհրաժեշտության։

Վարկի նպատակ
Ծառայությունների և/կամ սպառողական ապրանքների ձեռքբերում
Վարկառուի նկարագիր
21-70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկի գումար
30 000 - 5 000 000 ֏
Վարկի ժամկետ
3 - 72 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
0 - 21.7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
0 - 23.99%
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Վարկի սկզբնական գումարի 0 - 1.5%-ի չափով
Կանխավճար
0 - 70%
Գրավ
Ձեռք բերվող ապրանք
Վարկ/գրավի արժեք հարաբերության առավելագույն ցուցանիշ
100%
Ժամկետանց պարտավորությունների մարում
Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13%-ի

չափով:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման ժամկետ
5-15 րոպե
Վարկի տրամադրման եղանակ
անկանխիկ
Մարման եղանակ
  • Անուիտետային (մայր գումարի, տոկոսագումարների և հաշվի սպասարկման վճարի ամսական հավասարաչափ վճարումներ)
  • Անհատական մարման գրաֆիկ, որը ներառում է մայր գումարը, տոկոսագումարները և հաշվի սպասարկման վճարները
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ «ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ»:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

«ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Թարմացված է 06.06.2024 16:14