extended_arm

Վայելի՛ր պահը, վճարումը կսպասի

Քայլի՛ր ժամանակին համընթաց և օգտվի՛ր ամենահարմար ու թրենդային վճարման մեթոդից։ Ինչու՞ վճարել ամբողջ գումարը միանգամից, եթե կարելի է գնել հիմա, բայց վճարել մաս-մաս` 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում։

5մլն ֏
Առավելագույն սահմանաչափ
24/7
Հասանելի սահմանաչափ
6ամիս
Առավելագույն ժամկետ
Ծառայության տեսակը
InecoMobile համակարգի միջոցով առցանց տրամադրվող վճարային սահմանաչափ
Տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ 

Արժույթ
֏ 
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 
0 %
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 
0 %
Վճարային սահմանաչափի գումար 
100 000 –5 000 000 

Սահմանաչափի շրջանակներում իրականացվող գործարքի գումար
30 000 - 5 000 000 
Գործարքի գումարի վերադարձման ժամկետ 
3 կամ 6 ամիս՝ կախված Բանկի և համագործակցող համապատասխան առևտրի և սպասարկման կետի միջև համագործակցության պայմանների
Սպասարկման վճար 
Չի սահմանվում
Կանխիկացման վճար
Կանխիկացում չի թույլատրվում
Գործարքի գումարի վաղաժամկետ վերադարձ
Գործարքի գումարը ցանկացած պահի կարող է վաղաժամկետ վերադարձվել Բանկին՝ առանց որևէ վճարի
Վճարման եղանակ
Սահմանաչափի շրջանակներում տրամադրված գործարքի գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ
Այլ պայմաններ

Հաճախորդը հնարավորություն ունի գործարքի գումարի ամենամսյա վճարումն իրականացնել հետևյալ 3 տարբերակներից որևէ մեկով՝

 • վճարման օրը՝ մինչև ժամը 24:00, ամբողջությամբ կատարել հերթական վճարումը, որի դեպքում տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կկազմի 0%
 • InecoMobile համակարգով ներկայացված հայտի հիման վրա տեղափոխել հերթական վճարումը հաջորդ ամիս, որի դեպքում հետվճարման ժամանակացույցով սահմանված ամսական վճարումները համապատասխանաբար տեղափոխվում են մեկական ամիս ժամկետով: Ընդ որում, ամենամսյա վճարման տեղափոխման հնարավորությունից հաճախորդը կարող է օգտվել`
  • գործարքի գումարի վերադարձման ժամկետը 3 ամիս սահմանված լինելու դեպքում՝ 1 անգամ,
  • գործարքի գումարի վերադարձման ժամկետը 6 ամիս սահմանված լինելու դեպքում՝ 2 անգամ՝ բացառությամբ 2 իրար հաջորդող ամիսների դեպքի:
  • Սույն հնարավորությունից օգտվելու համար հաճախորդի մոտ չպետք է առկա լինեն դասակարգված վարկեր: Հերթական վճարման հետաձգման/ տեղափոխման ծառայության վճարը կազմում է հետաձգման պահի դրությամբ տվյալ գործարքի գումարի մնացորդային գումարի 2%, բայց ոչ պակաս, քան 3,000 ՀՀ դրամ:
  • Վարկի ամենամսյա հերթական վճարման տեղափոխման հնարավորությունից օգտվելու դեպքերում վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը կազմում է 1․11% - 19․04%` կախված վարկի չափից, նշված հնարավորությունից օգտված լինելու քանակից և վարկի գործողության այն ամսվանից, երբ Հաճախորդն օգտվել է այդ հնարավորությունից։
 • Չօգտագործել 1-ին կետով իրեն ընձեռած հնարավորությունը՝ ստանալով հնարավորություն վճարումն* իրականացնել հետևյալ պայմաններով՝
  • Ծառայության ժամկետ՝ 24 ամիս
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 19.5%
  • Մարման եղանակ՝ անուիտետային՝ մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ վճարում/
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 21.34%
  • Մնացած պայմանները՝ համաձայն սակագներով սահմանված վճարային սահմանչափի շրջանակներում տրամադրվող գործարքի գումարի ֆինանսավորման համար սահմանված սակագների և պայմանների

Սույն հնարավորությունից հաճախորդը չի կարող օգտվել, եթե`

 • Հերթական վճարման օրը վճարման ենթակա մնացորդային գումարը չի գերազանցում 1,000 ՀՀ դրամը։
 • Հերթական վճարման օրը գործարքի գումարի մնացորդը չի գերազանցում սույն փաստաթղթով սահմանված  Սահմանաչափի շրջանակներում իրականացվող գործարքի գումարի նվազագույն շեմը։
 • Հերթական վճարման օրը հաճախորդի մոտ առկա են դասակարգված վարկեր։

 * Նոր գրաֆիկը ձևավորվում է ավտոմատ կերպով՝ ամենամսյա հերթական վճարման օրը ժամը 24:00, որից հետո ուղարկվում է հաճախորդին:

Թարմացված է 01.03.2024 17:08