Money Gram

MoneyGram

Ինեկոբանկն առաջարկում է օգտվել MoneyGram դրամական փոխանցման համակարգից, որն ընձեռում է հնարավորություն առանց հաշիվ բացելու իրականացնել ԱՄՆ դոլարային արագ դրամական փոխանցումներ ավելի քան  200 պետություներում։ Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10  րոպեի ընթացքում:

Փոխանցման ուղղություններ
Փոխանցումներն իրականացվում են աշխարհի 190 երկրների միջև:

Փոխանցման արժույթ
ԱՄՆ դոլար

Մեկ փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ
9999 ԱՄՆ դոլար
Փոխանցման իրականացման կարգ

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է`

 

  • դիմել «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ, պարզել, թե կա արդյոք «Money Gram» ծառայություն այն վայրում, ուր պետք է փոխանցվի գումարը,
  • Բանկի աշխատակցին ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը և ճշգրիտ անուն, ազգանուն, հայրանունը (առանձնապես խոշոր գումարների փոխանցման դեպքում նշել նաև ստացողի անձնագրի տվյալները համաձայն տվյալ փոխանցման համակարգի պահանջների)
  • մուտքագրել գումարն ու միջնորդավճարը:
Կատարված փոխանցման վերաբերյալ փոխանցողին հանձնվում է համապատասխան անդորրագիր:
Փոխանցման իրականացման ժամկետ
Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10  րոպեի ընթացքում:
Փոխանցված USD, EUR արտարժույթի վճարում
  • Բանկի մասնաճյուղերում Բանկի հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդներին՝ կանխիկ, ՀՀ դրամով
  • InecoOnline/InecoMobile հեռակառավարման համակարգերի միջոցով Բանկի հաշվետեր հաճախորդների կողմից փոխանցման ստացման հայտի առկայության դեպքում անկանխիկ՝ նաև արտարժույթով։
Փոխանցման ուղղություններ
Փոխանցումներն իրականացվում են աշխարհի 190 երկրների միջև:

Փոխանցման չեղարկման, ուղղումների իրականացման և փոխանցման վերադարձման կարգ
Փոխանցողը կարող է չեղարկել կատարված փոխանցումը կամ փոփոխել ստացողի տվյալները`
  • դիմելով այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը և ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթն ու փոխանցման համարը, միայն այն դեպքում, երբ ստացողը դեռ չի ստացել այն:
  • Փոխանցողին նույն օրը կվերադարձվի փոխանցված գումարը` առանց միջնորդավճարի:
  • Փոխանցումը կատարելուց հետո 180 oրվա ընթացքում փոխանցումը ստացողի չհայտնաբերվելու դեպքում փոխանցված դրամական միջոցները վերադարձվում են և փոխանցողը կարող է ետ ստանալ գումարը` առանց միջնորդավճարի, ներկայացնելով անձնագիրը և փոխանցման համարը այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացրել է փոխանցումը:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Թարմացված է 17.05.2024 15:43