IntelExpress

Intel Express

Ինեկոբանկն առաջարկում է օգտվել Intel Express դրամական փոխանցման համակարգից, որն ընձեռում է հնարավորություն առանց հաշիվ բացելու արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնել ավելի քան  90 պետություններում։ Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10-15 րոպեի ընթացքում:

Փոխանցման ուղղություններ
Փոխանցումներն իրականացվում են աշխարհի 90 երկրների միջև:

Փոխանցման արժույթ
$ € ₽

Մեկ փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ
 • 30 000 $
 • 10 000 €
 • 300 000 ₽

Փոխանցման իրականացման կարգ
Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է`
 • դիմել «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ, պարզել, թե կա արդյոք «Intel Express» ծառայություն այն վայրում, ուր պետք է փոխանցվի գումարը,
 • Բանկի աշխատակցին ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը և ճշգրիտ անուն, ազգանուն, հայրանունը (առանձնապես խոշոր գումարների փոխանցման դեպքում նշել նաև ստացողի անձնագրի տվյալները համաձայն տվյալ փոխանցման համակարգի պահանջների)
 • մուտքագրել գումարն ու միջնորդավճարը:
Կատարված փոխանցման վերաբերյալ փոխանցողին հանձնվում է համապատասխան անդորրագիր:
Փոխանցման իրականացման ժամկետ
Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10-15 րոպեի ընթացքում:
Փոխանցման ստացման կարգ

Փոխանցումը ստանալու համար անհրաժեշտ է`

 

 • դիմել «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ, ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • հայտնել փոխանցման կոդը (անհրաժեշտության դեպքում` նաև պատասխանել հսկիչ հարցին) և ստանալ փոխանցումը` առանց միջնորդավճարի:
Փոխանցված գումարների վճարումը հաճախորդին իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, կամ Եվրոյով կախված փոխանցողի կողմից նշված ստացման արժույթից:
Փոխանցման չեղարկման, ուղղումների իրականացման և փոխանցման վերադարձման կարգ
Համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել փոփոխություն ստացողի անվան մեջ ՝ փոխանցող-հաճախորդի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Փոխանցողը կարող է չեղարկել կատարված փոխանցումը ` դիմելով այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը և ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ, փոխանցման համարը, միայն այն դեպքում, երբ ստացողը դեռ չի ստացել այն:
 • Փոխանցման չեղարկման դեպքում գումարը վերադարձվում է միջնորդավճարի հետ միասին , եթե չեղարկումը կատարվել է նույն օրվա ընթացքում:
 • Փոխանցման չեղարկումը փոխանցման հաջորդ օրը ՝ վերադարձվում է փոխանցամ գումարը առանց միջնորդավճարի , փոխանցող հաճախորդի կողմից ներկայացնելով անձնագիրը և փոխանցման համարը , դիմելով այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացրել է փոխանցումը:
Ուշադրություն: Եթե կնքել եք «Հեռախոսազանգի կամ SMS հաղորդագրության միջոցով դրամական փոխանցումներ կատարելու մասին» պայմանագիր, ապա ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 • զանգահարել 08000-1212 հեռախոսահամարին կամ ուղարկել SMS հաղորդագրություն 099-120220 համարին*, նշել այն բանկային հաշիվը, որին պետք է մուտքագրվի գումարը, վճարային համակարգի անվանումը, որ երկրից է փոխանցվել գումարը, գումարը փոխանցողի և ստացողի անունը և ազգանունը, փոխանցված գումարի չափը, արժույթը, փոխանցման կոդը և վերոնշյալ պայմանագրի կնքման ժամանակ նշված գաղտնաբառը:

Թարմացված է 21.04.2021 12:33