IntelExpress

Intel Express

Ինեկոբանկն առաջարկում է օգտվել Intel Express դրամական փոխանցման համակարգից, որն ընձեռում է հնարավորություն առանց հաշիվ բացելու արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնել ավելի քան  90 պետություններում։ Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10-15 րոպեի ընթացքում:Փոխանցման ուղղություններ
Փոխանցումներն իրականացվում են աշխարհի 90 երկրների միջև:

Փոխանցման արժույթ
ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Մեկ փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ
 • 30 000 ԱՄՆ դոլար
 • 10 000 €

Փոխանցման իրականացման կարգ
Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է`
 • դիմել «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ, պարզել, թե կա արդյոք «Intel Express» ծառայություն այն վայրում, ուր պետք է փոխանցվի գումարը,
 • Բանկի աշխատակցին ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը և ճշգրիտ անուն, ազգանուն, հայրանունը (առանձնապես խոշոր գումարների փոխանցման դեպքում նշել նաև ստացողի անձնագրի տվյալները համաձայն տվյալ փոխանցման համակարգի պահանջների)
 • մուտքագրել գումարն ու միջնորդավճարը:
Կատարված փոխանցման վերաբերյալ փոխանցողին հանձնվում է համապատասխան անդորրագիր:
Փոխանցման իրականացման ժամկետ
Փոխանցված գումարը հասանելի կլինի ստացողին 10-15 րոպեի ընթացքում:
Փոխանցման ստացման կարգ

Փոխանցումը ստանալու համար անհրաժեշտ է`

 

 • դիմել «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ, ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • հայտնել փոխանցման կոդը (անհրաժեշտության դեպքում` նաև պատասխանել հսկիչ հարցին) և ստանալ փոխանցումը` առանց միջնորդավճարի:
Փոխանցված USD, EUR արտարժույթի վճարում
 • Բանկի մասնաճյուղերում Բանկի հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդներին՝ կանխիկ, ՀՀ դրամով
 • InecoOnline/InecoMobile հեռակառավարման համակարգերի միջոցով Բանկի հաշվետեր հաճախորդների կողմից փոխանցման ստացման հայտի առկայության դեպքում անկանխիկ՝ նաև արտարժույթով։
Փոխանցման չեղարկման, ուղղումների իրականացման և փոխանցման վերադարձման կարգ
Համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել փոփոխություն ստացողի անվան մեջ ՝ փոխանցող-հաճախորդի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Փոխանցողը կարող է չեղարկել կատարված փոխանցումը ` դիմելով այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը և ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ, փոխանցման համարը, միայն այն դեպքում, երբ ստացողը դեռ չի ստացել այն:
 • Փոխանցման չեղարկման դեպքում գումարը վերադարձվում է միջնորդավճարի հետ միասին , եթե չեղարկումը կատարվել է նույն օրվա ընթացքում:
 • Փոխանցման չեղարկումը փոխանցման հաջորդ օրը ՝ վերադարձվում է փոխանցամ գումարը առանց միջնորդավճարի , փոխանցող հաճախորդի կողմից ներկայացնելով անձնագիրը և փոխանցման համարը , դիմելով այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացրել է փոխանցումը:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:


Թարմացված է 13.12.2023 11:53