Վարկերի մարում

Արտարժութային հաշվի համալրման դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով:​ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ձեր վճարումից վարկի հերթական մարումը գերազանցող գումարը կուղղվի վարկի մայր գումարի ժանկետից շուտ մարմանը։ Վարկի մարման հերթական վճարումների ժամանակացույցին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել Բանկ։onlinepayment

Թարմացված է 02.09.2020 13:17