Ոսկյա իրերի գրավով վարկեր

Ոսկյա իրերի գրավով վարկեր

Ձևակերպե՛ք ոսկյա իրերի գրավով վարկեր այսուհետ ավելի շահավետ պայմաններով Ինեկոբանկի մասնաճյուղերում հաշված րոպեների ընթացքում՝ ընտրելով Ձեր դրամական կարիքներին հարմար տարբերակը։

Վարկի Գումար
50 000 - 5 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի հասանելիք գումարը որոշվում է համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի
Վարկի ժամկետ
  • Ոչ հավասարաչափ մարման գրաֆիկի դեպքում՝ 12 ամիս
  • Հավասարաչափ մարման գրաֆիկի դեպքում՝ 24 , 36, 48, 60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
  • 14%` 12 ամիս ժամկետով, ոչ հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար,
  • 14% ` 24, 36 ամիս ժամկետով, հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար,
  • 15%` 48, 60 ամիս ժամկետով,  հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից։


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
  • 14.93%` 12 ամիս ժամկետով, ոչ հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար,
  • 14.93%24, 36 ամիս ժամկետով, հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար,
  • 16.08%` 48, 60 ամիս ժամկետով հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար,

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԾԱՆՈԹՆԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԲԱԺՆՈՒՄ ԿՑՎԱԾ «ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ» ՖԱՅԼՈՒՄ:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ
տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից 
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
150%** ՝ կախված հաճախորդի վարկային ռիսկի գնահատականից

** Ոչ հավասարաչափ մարման գրաֆիկով  նոր ձևակերպվող վարկերի դեպքում, եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մեծ է 95%-ից, ապա 95%-ը գերազանցող գումարը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի ժամկետը՝ նոր ձևակերպվող վարկի ժամկետով

Մարման եղանակը՝ տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա վճարում

Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար՝ չի սահմանվում

Այլ պայմաններ՝ համաձայն սույն սակագների
Մարման եղանակ
  • տոկոսների ամենամսյա վճարում, մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում,
  • տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա վճարում
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
Չի սահմանվում
Ժամկետանց պարտավորությունների մարում
Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ չմարված գումարի 0.13%-ի 

չափով` սկսած կետանցի առաջին օրվանից։
Ձևակերպման վայր
ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐԸ ՁևԱԿԵՐՊՎՈՒՄ ԵՆ ԲԱՆԿԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ՝ ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ՄԱԼԱԹԻԱ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱԲՈՎՅԱՆ, ԱՇՏԱՐԱԿ, ԼՈՌԻ,ՎԱՆԱՁՈՐ, ԱՐՏԱՇԱՏ,ԱՋԱՓՆՅԱԿ,ԴԱՎԹԱՇԵՆ,ԶԵՅԹՈՒՆ։
Ապահովություն
Ոսկյա իրեր (զարդեր, ջարդոն, ձուլակտորներ)՝ բացառությամբ սպիտակ ոսկու
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Թարմացված է 18.07.2024 09:36