Collateral_Secured_Loans_Webpage

ՇԱՀԱՎԵՏ ԱՌԱՋԱՐԿ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Inecobank_Come_Online
Ինեկոբանկն իրականացնում է սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման ակցիա՝  շահավետ պայմաններով։ Թեթևացրե՛ք Ձեր վարկերի ամսական սպասարկման բեռը՝ խմբավորելով Ձեր գործող վարկերը և անհրաժեշտության դեպքում ստանալով լրացուցիչ վարկային միջոցներ։

2021 թվականի մայիսի 31-ից մինչև օգոստոսի 31-ը կարող եք դիմել այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված Ձեր սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման համար։ 

 • ցածր տոկոսադրույք
 • մինչև 10 տարի ժամկետ
 • հնարավորություն իրականացնել վերաֆինանսավորումն առանց եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթերի
 • եթե նոր տրամադրվող վարկի գումարը կազմում  է 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ 20,000 ԱՄՆ դոլար և ավել գումար, ապա Բանկը կատարում է անշարժ գույքի գրավադրման հետ կապված բոլոր վճարումները ։


ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ և ԱՄՆ դոլար

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ 

Առանց եկամուտների հիմնավորման

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) Հաստատուն  -  14% - 16%*

Լողացող -  Առաջին 3 տարին չփոփոխվող՝ 14%-16%*, այնուհետև լողացող
Հաստատուն  -  16% - 17%*

Լողացող -  Առաջին 3 տարին չփոփոխվող՝ 16%-17%*, այնուհետև լողացող

* Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն

 • նվազագույնը 14% և առավելագույնը 16% եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի դեպքում
 • նվազագույնը 16% և առավելագույնը 17% առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) Հաստատուն -  14.93% - 19.26%

Լողացող -  14.93% - 18.77%
Հաստատուն -  17.23% - 20.46%

Լողացող -  17.23% - 19.97%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք** (ԱՄՆ դոլարով չվերականգնվող քարտային վարկային գծերի համար) 11% - 13%

 12% - 13%

** Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 11% և առավելագույնը 13% եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի դեպքում։

Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 12% և առավելագույնը 13% առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ԱՄՆ դոլարով չվերականգնվող քարտային վարկային գծերի համար) 11.58% - 15.95%

 12.69% - 15.95%

Վարկի գումար
 • ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում 2 000 000 - 50 000 000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլարով չվերականգնվող քարտային վարկային գծերի դեպքում 4 000 - 100 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ
 • ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում 60, 72 ամիս
 • ԱՄՆ դոլարով չվերականգնվող քարտային վարկային գծերի դեպքում 60 ամիս (վճարային քարտի ժամկետի չափով)
 • ՀՀ դրամով վարկերի համար՝ 84, 96, 108, 120 ամիս
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար Չի սահմանվում
Ապահովություն Վերաֆինանսավորվող վարկի գրավ հանդիսացող անշարժ գույք

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
ՀՀ դրամով վարկերի համար
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 70%, Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 65%, Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝

 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 65%, Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 60%, Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
ՀՀ դրամով վարկերի համար
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 50%, Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 45%, Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝

 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 45%, Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
 • Գնահատված իրացվելի արժեքի 40%, Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում
Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ

Գույքի գնահատման վճար

 • Մինչև 15.000 ՀՀ դրամ

Միասնական տեղեկանք

 • Մինչև 10.000 ՀՀ դրամ

Նոտարական վավերացման վճարներ

 • 15.000-40.000 ՀՀ դրամ

Գրավի պետական գրանցման վճար

 • Մինչև 45.000 ՀՀ դրամ

Նոտարական փաթեթներում առկա հայտարարություն/համաձայնություն

 • Ամուսնացած լինելու դեպքում՝ կնոջ/ամուսնու համաձայնություն՝ 8,000 ՀՀ դրամ
 • Ամուսնացած չլինելու դեպքում՝ ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ հայտարարություն` 1,500 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ Համաձայն հետևյալ պայմանների․

Թարմացված է 01.07.2021 11:36