Ձեռք բերեք Visa Platinum քարտ Ինեկոբանկից

Պատվիրեք Visa Platinum քարտեր

Առանձնահատուկ հնարավորություններով քարտ Ձեր կենսակերպին համապատասխան
Քարտային հաշվի արժույթ
֏ $ € ₽
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար 

35 000 ՀՀ դրամ 
Կից քարտերի հնարավորություն 
Visa Platinum, Visa Gold 
Կից քարտերի հաշվի սպասարկման վճար 
 • Visa Platinum` 17,500 ՀՀ դրամ
 • Visa Gold՝ 

  անվճար
Քարտի շտապ պատվիրման սակագին
3000 ՀՀ դրամ
Կորցրած կամ վնասված քարտի վերաթողարկում 
5000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%
Առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի դրամարկղերում
Մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը՝
 • ՀՀ դրամ` 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ,
 • Եվրո` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ՌԴ ռուբլի` 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի ակտիվացնելուց հետո՝
Սույն սակագներով սահմանված՝ Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրման համար սահմանված սակագնից և սույն սակագներով սահմանված մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրման սակագնից առավելագույնը։
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 1%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 2%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում և ՀՀ տարածքից դուրս 
2%, սակայն ոչ պակաս քան 1,500  ՀՀ դրամ

Քարտից քարտ փոխանցման վճար | Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)

 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%  

*ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար լրացուցիչ կիրառվում են «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները 

Կատարված գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
անվճար
Քարտի հրատապ վերաթողարկում ՀՀ տարածքից դուրս
Համաձայն Visa միջազգային վճարային համակարգի կողմից ”Global Customer Assistance Service (GCAS)” ծառայության սակագների
Կանխիկ գումարի շտապ տրամադրում արտասահմանում (մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար)
Համաձայն Visa միջազգային վճարային համակարգի կողմից ”Global Customer Assistance Service (GCAS)” ծառայության սակագների
Օդանավակայանների բարձրակարգ սպասասրահների 

մուտքի հնարավորություն
անվճար
Սպասասրահ մուտք գործելու վճար 

 • տարեկան 1 մուտք՝ անվճար

 • երրորդ և հաջորդ մուտք՝ 32 ԱՄՆ դոլար/ համարժեք ՀՀ դրամ
Միջազգային կոնսիերժ ծառայություն
անվճար
Գնումների ապահովագրություն
անվճար
Ճանապարհորդական անհարմարավետություններից ապահովագրություն՝ թռիչքի և ուղեբեռի ուշացում
անվճար
Նոր PIN կոդի տրամադրում 
անվճար
Անկանխիկ վճարումների իրականացում
անվճար
Կանխիկացման կետերում կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ
 • 2 000 000 ՀՀ դրամ
 • 5 000 ԱՄՆ դոլար | Եվրո
 • 250 000 ՌԴ ռուբլի
Կախիկացման գործարքների oրական առավելագույն քանակ
10
Մեկ անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
անսահմանափակ
Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ և սահմանաչափ
անսահմանափակ
Կանխիկացման սահմանաչա­փե­րի բարձրացում հաճախորդի դիմումի համաձայն` պայմա­նագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
10 000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար
Ինեկոբանկի ՖԳԻԱՍ-ների միջոցով փոխանցում Ինեկոբանկի կողմից թողարկված վճարային քարտերին
0%
Ինեկոբանկի ՖԳԻԱՍ-ների միջոցով փոխանցում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերին
0.5%
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:45