Ձեռք բերեք Visa Digital քարտ Ինեկոբանկից

Պատվիրեք Visa Digital քարտեր

Գնումները և ինտերնետ միջավայրում վճարումները հարմար են, քան երբևէ Ինեկոբանկի Visa Digital քարտերի միջոցով: Ավելացրեք Visa Digital-ը նաև Apple Pay և Google Pay Էլեկտրոնային դրամապանակներում և, անկանխիկ գործարքներին զուգահեռ, վայելեք նաև բանկոմատներից թվային քարտով կանխիկացնելու հնարավորությունը։

Քարտային հաշվի արժույթ 

֏ $ € ₽
Քարտի գործողության ժամկետ
3 տարի
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ) 
Չի կիրառվում
Քարտի թողարկման միանվագ վճար
Չի սահմանվում
Քարտի տեսակ
Visa Digital
Քարտի պատվիրման եղանակ
InecoOnline/InecoMobile համակարգի միջոցով
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը
0%
Կից քարտերի հնարավորություն
Չի կիրառվում
Քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի դրամարկղերում
  • ՀՀ դրամ՝ 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ
  • ՌԴ ռուբլի՝ 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ
  • ԱՄՆ դոլար` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ
  • Եվրո` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
  • 0%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
  • 1%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում և ՀՀ տարածքից դուրս
  • 2%, սակայն ոչ պակաս քան 1,500 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում1 (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)
  • 0%
Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)
անվճար
Քարտից քարտ փոխանցում
0․5%
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Յուրաքանչյուրը 15 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն:

Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները ուղարկվում   են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2 Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող գործարքների համար:
Քաղվածքի տրամադրում
անվճար
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար

Թարմացված է 12.02.2024 14:46