Քարտերի համալրում

Արտարժութային հաշվի համալրման դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով:​
Քարտերի համալրում

Թարմացված է 01.03.2019 16:21