Ձեռք բերեք MasterCard Standard քարտեր Ինեկոբանկում

Պատվիրեք Mastercard Standard քարտեր

Եթե սիրում ես ճանապարհորդել, մշտապես օգտագործում ես վճարային քարտերդ անկանխիկ վճարումների համար կամ առցանց գնումներ կատարելու նպատակով, ապա Ինեկոբանկի Mastercard Standard  վճարային քարտերը քեզ համար են։ Այս վճարային քարտերը հնարավոր է կիրառել աշխարհի բոլոր բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում։

Քարտային հաշվի արժույթ
֏ $ € ₽
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
4 000 *

* Ստանդարտ սակագնային պլանի շրջանակներում հաճախորդին քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար անվճար տրամադրվում է՝


 • Մեկ ArCa Classic քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ,
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Classic կամ Standart դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է 500,001-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Gold դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է առնվազն 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:
Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%
Առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի դրամարկղերում
Մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը՝
 • ՀՀ դրամ` 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ,
 • Եվրո` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ՌԴ ռուբլի` 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի ակտիվացնելուց հետո՝
Սույն սակագներով սահմանված՝ Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրման համար սահմանված սակագնից և սույն սակագներով սահմանված մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրման սակագնից առավելագույնը։
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 1%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 2%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում և ՀՀ տարածքից դուրս
 2%, բայց ոչ պակաս, քան 1 500 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ
1 250 000 ֏
2 500 $
2 500 €
200 000 ₽
Կից քարտերի հնարավորություն 

ArCa Classic, Visa Classic, MasterCard Standard քարտեր
Կից քարտերի հաշվի տարեկան սպասարկման վճար
Համապատասխան կից քարտի քարտային հաշվի սպասարկման վճարի 50%-ի չափով

Քարտից քարտ փոխանցման վճար | Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)

 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%  

*ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար լրացուցիչ կիրառվում են «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները 
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Յուրաքանչյուրը 15 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն

* Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները ուղարկվում   են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող գործարքների համար:
Կորցված կամ վնասված քարտի վերաթողարկում
2 000 ՀՀ դրամ
Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում
անվճար
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար
Քարտի առաքման դեպքում քարտի տրամադրման վճար
անվճար
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Այլ պայմաններ

Cirrus Maestro քարտապաններին

Թարմացված է 06.06.2024 15:46