Ձեռք բերեք Master Card Gold քարտեր Ինեկոբանկում

Պատվիրեք Mastercard Gold քարտեր

Եթե փնտրում եք շքեղ և ճանաչելի կարգավիճակի խորհրդանիշ, ապա Ինեկոբանկի Mastercard Gold  վճարային քարտերը Ձեզ համար են։ Ձեռք բերե՛ք բանկի Mastercard Gold պրեմիում դասի վճարային քարտեր և վայելե՛ք անհատականացված սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում։

Քարտային հաշվի արժույթ
֏ $ € ₽
Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ) 
12 000 *

* Ստանդարտ սակագնային պլանի շրջանակներում հաճախորդին քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար անվճար տրամադրվում է՝


 • Մեկ ArCa Classic քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ,
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Classic կամ Standart դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է 500,001-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Gold դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է առնվազն 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:
Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%
Առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի դրամարկղերում
Մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը՝
 • ՀՀ դրամ` 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ,
 • Եվրո` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ՌԴ ռուբլի` 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի ակտիվացնելուց հետո՝
Սույն սակագներով սահմանված՝ Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրման համար սահմանված սակագնից և սույն սակագներով սահմանված մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրման սակագնից առավելագույնը։
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 1%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝2%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում և ՀՀ տարածքից դուրս
2%, բայց ոչ պակաս, քան 1 500 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ
2 000 000 ֏
4 000 $
4 000 €
300 000 ₽
Կից քարտերի հնարավորություն 

ArCa Classic, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Gold քարտեր
Կից քարտերի հաշվի տարեկան սպասարկման վճար
Համապատասխան կից քարտի քարտային հաշվի սպասարկման վճարի 50%-ի չափով
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
      անվճար

* Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները ուղարկվում   են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող գործարքների համար:

Քարտից քարտ փոխանցման վճար | Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)

 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%  

*ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար լրացուցիչ կիրառվում են «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները 
Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում 
անվճար
Կորցված կամ վնասված քարտի վերաթողարկում
2 000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար
Քարտի առաքման դեպքում քարտի տրամադրման վճար
անվճար
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:46