ArCa Classic

Պատվիրեք ArCa Classic քարտեր

ArCa Classic քարտերը նախատեսված են Հայաստանում գործող առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարումներ կատարելու, բանկոմատներից կանխիկ դրամական միջոցներ ստանալու և ArCa-ի տարբերանշանը պարունակող ինտերնետային կայքերում վճարումներ կատարելու համար։

ArCa Classic և  ArCa Pension քարտերի տրամադրման ծառայությունը ժամանակավորապես դադարեցված է։
Քարտային հաշվի արժույթ
֏
Քարտի գործողության ժամկետ
2 տարի
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
2,500 *

* Ստանդարտ սակագնային պլանի շրջանակներում հաճախորդին քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար անվճար տրամադրվում է՝


 • Մեկ ArCa Classic քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ,
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Classic կամ Standart դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է 500,001-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
 • հաճախորդի նախընտրած արժույթով Gold դասի մեկ քարտ, եթե հաճախորդի ժամկետային ավանդների և/կամ ձեռք բերված պարտատոմսերի (Բանկի կողմից թողարկված) ընդհանուր գումարային մեծությունը քարտի պատվիրման պահին կազմել է առնվազն 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:
Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում
 • մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%
Առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի դրամարկղերում
Մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը՝
 • ՀՀ դրամ` 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ,
 • Եվրո` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար` 1%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ
 • ՌԴ ռուբլի` 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի ակտիվացնելուց հետո՝
Սույն սակագներով սահմանված՝ Ինեկոբանկի կանխիկացման կետերում կանխիկի տրամադրման համար սահմանված սակագնից և սույն սակագներով սահմանված մինչև վարկային գծի ակտիվացնելը առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրման սակագնից առավելագույնը։
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կանխիկացման կետերում
 • մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 1%
 • վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 2%

Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ
1 250 000 ֏
2 500 $
2 500 €
200 000 ₽
Կից քարտերի տարեկան սպասարկման վճար

1250 ՀՀ դրամ
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Յուրաքանչյուրը 15 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն

* Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները ուղարկվում   են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող գործարքների համար:

Քարտից քարտ փոխանցման վճար | Քարտային հաշվից նույն  հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցում (միայն ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)

 • Մինչև վարկային գիծ ակտիվացնելը՝ 0%
 • Վարկային գիծ ակտիվացնելուց հետո՝ 1%  

*ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար լրացուցիչ կիրառվում են «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները 
Քարտի բլոկավորում | ապաբլոկավորում
անվճար
Կորցված կամ վնասված քարտի վերաթողարկում
1 250 ՀՀ դրամ
Քարտի առաքման դեպքում քարտի տրամադրման վճար
անվճար
Քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակում
անվճար
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:46