Բացեք InecoSave խնայողական հաշիվ Ինեկոբանկում

Բացեք InecoSave խնայողական հաշիվ Ինեկոբանկում

InecoSave խնայողական հաշիվը ընձեռում է հնարավորություն համալրել և ելքագրել գումար ցանկացած պահի։ Ընդ որում ելքագրման դեպքում կուտակված տոկոսագումարները պահպանվում են։ Մեզ հետ խնայելը հեշտ է։

Հաճախորդի խումբ
բանկում ընթացիկ հաշիվ ունեցող ֆիզիկական անձինք
Հաշվի արժույթ
֏ $ € ₽
Հաշվի բացման և սպասարկման վճար

Անվճար
Խնայողական հաշվից փոխանցում նույն հաճախորդի այլ հաշիվներին
Անվճար
Հաշվի բացման/համալրման նվազագույն միավոր
Չի սահմանվում
Հաշվի նվազագույն մնացորդ
Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ
Չի սահմանվում
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ և սահմանափակումներ
Հաշվի համալրում՝
  • կանխիկի մուտքագրում,
  • այլ հաշիվներից փոխանցում

Հաշվից ելքագրում՝
  • փոխանցում հաճախորդի ընթացիկ կամ քարտային հաշիվներին
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

֏  3.5%
$  0.5%
€,₽  0.1%
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
֏  3.55%
$ 0.5%
€,₽  0.1%
Տոկոսների հաշվարկման ձևը և հաճախականությունը
  • տոկոսները հաշվարկվում են օրական՝ տվյալ օրվա Հաշվի մնացորդի նկատմամբ:
  • եթե տվյալ օրվա Հաշվի մնացորդը փոքր է 20,000 ՀՀ դրամ, 50 ԱՄՆ դոլար, 50 եվրոյից, 3,000 ՌԴ ռուբլուց, ապա այդ օրվա համար տոկոսներ չեն հաշվարկվում:
  • եթե տվյալ օրվա հաշվի մնացորդը գերազանցում է 130,000,000 ՀՀ դրամ, 250,000 ԱՄՆ դոլար, 250,000 եվրո, 20 մլն ՌԴ ռուբլուց, ապա այդ օրվա համար տոկոսը հաշվարկվում է 130,000,000 ՀՀ դրամ, 250,000 ԱՄՆ դոլար, 250,000 եվրոյի, 20 մլն ՌԴ ռուբլու նկատմամբ:
Տոկոսների վճարումը
Հաշվարկված տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակի ավարտից հետո` հաջորդ ամսվա 1-ին (հունվարի 1-ին, ապրիլի 1-ին, հուլիսի 1-ին, հոկտեմբերի 1-ին) և գումարվում են հաշվի մնացորդին (կապիտալացվում են)։ Վճարման օրը ոչ աշխատանքային լինելու դեպքում տոկոսները վճարվում են վճարման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։ Հաճախորդի կողմից մինչև եռամսյակի ավարտը հաշիվը փակելու դեպքում տոկոսագումարներ չեն վճարվում։

Թարմացված է 22.07.2021 12:48