Հաշվի համալրում

Արտարժութային հաշվի համալրման դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով:​

Հաշվի համալրում

Թարմացված է 19.02.2019 11:18