Ներդրումային ծառայություններ Ինեկոբանկում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եկամուտները ավելացնելու նոր հնարավորություն Ինեկոբանկից

Ներդրումային Ծառայություններ

Mask Copy 5

Արժեթղթերի Պահառություն

Ինեկոբանկը մատուցում է Արժեթղթերի պահառության ծառայություն, որը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար, ովքեր սեփականության իրավունքով կամ որպես անվանատեր տիրապետում են այլ անձանց կողմից թողարկված արժեթղթերի:

Mask Copy 4

Բրոքերային ծառայություններ

Ինեկոբանկը մատուցում է բրոքերային ծառայություն ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց, որի շրջանակում բանկը հաճախորդի անունից իրականացնում է արժեթղթերի առք/վաճառք, ինչպես նաև այլ գործողություններ և գործարքներ բրոքերային ծառայության շրջանակում։ 

Mask Copy 6

Ռեեստրի Վարում

Բանկը մատուցում է ռեսստրի վարման ծառայություններ, որն անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի և նրանց պատկանող արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունների պահպանման և տրամադրման գործառույթ է:

Թարմացված է 10.11.2022 11:37