Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Ակրեդիտիվներ

Ինեկոբանկի ակրեդիտիվների տրամադրման ծառայությունները բիզնես հաճախորդներին հնարավորություն են տալիս նվազեցնել գործարքի վճարման հետ կապված ռիսկերը թե՛ գնորդների, թե՛ վաճառողների համար։ Գնորդը կարող է վստահ լինել, որ գումարը կփոխանցվի վաճառողին միայն այն դեպքում, երբ վերջինս ամբողջությամբ կկատարի իր պարտավորությունները: Իր հերթին վաճառողը կարող է համոզված լինել, որ կստանա ապրանքի կամ ծառայության գումարը պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում։

Ներմուծման ակրեդիտիվներ
Ակրեդիտիվի թողարկում 0.15%, նվազ. 40,000 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում
  • Առանց անհամապատասխանությունների` 15,000 ՀՀ դրամ
  • Անհամապատասխանություններով` 25,000 ՀՀ դրամ
Պայմանների փոփոխություն 30,000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի չեղյալ համարում 30,000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի սպասարկում Պայմանագրային
Ակրեդիտիվի դիմաց վճարում Ըստ Բանկում գործող փոխանցումների սակագների
Արտահանման ակրեդիտիվներ
Ակրեդիտիվի ծանուցում 25,000 ՀՀ դրամ
Փոփոխության ծանուցում 15,000 ՀՀ դրամ
Հաստատում
  • Դրամական միջոցներով ապահովվածության դեպքում`0.5% տարեկան, նվազ. 40,000 ՀՀ դրամ
  • Այլ ապահովվածության դեպքում` Պայմանագրային
Փաստաթղթերի ստուգում 25,000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի դիմաց վճարում 0.2%, նվազ. 30,000 ՀՀ դրամ

Թարմացված է 17.06.2024 14:18