Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Ակրեդիտիվներ

Ինեկոբանկն իր բիզնես հաճախորդներին առաջարկում է ակրեդիտիվների տրամադրման ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս նվազեցնել գործարքի վճարման հետ կապված ռիսկերը թե՛ գնորդների, թե՛ վաճառողների համար։ Գնորդը կարող է վստահ լինել, որ գումարը կփոխանցվի վաճառողին միայն այն դեպքում, երբ վերջինս ամբողջությամբ կկատարի իր պարտավորությունները: Իր հերթին վաճառողը կարող է համոզված լինել, որ կստանա ապրանքի կամ ծառայության գումարը պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացնելու դեպքում։

Ներկայացնում ենք միջազգային առևտրում լայնորեն կիրառվող առևտրի ֆինանսավորման գործիքներից մեկը՝ փաստաթղթային ակրեդիտիվը։ Փաստաթղթային ակրեդիտիվը (Letter of Credit) բանկի ստանձնած պարտավորությունն է վճարել գնորդին ապրանքների առաքման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց՝ մատակարարի կողմից ակրեդիտիվում նշված փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում։

Ինչո՞ւ Ինեկոբանկը

Միջազգային ճանաչելիություն

Personal manager

Ինեկոբանկն իր գործունեության ընթացքում արժանացել է տարատեսակ միջազգային մրցանակների և պատվոգրերի առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում իր ակտիվ գործունեության համար։

Անհատական բիզնես խորհրդատու

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԲԻԶՆԵՍԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

Դարձե՛ք Ինեկոբանկի Բիզնես հաշվետեր և ուղղեք Ձեր բոլոր ֆինանսական հարցերը Ձեր անհատական բիզնես խորհրդատուին կամ մենեջերին։ Մեր մասնագետները մշտապես Ձեր կողքին են և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են տրամադրել անհատականացված խորհրդատվություն, ինչպես նաև տարաբնույթ գործարքների մասին տեղեկատվություն։

Մասնաճյուղեր բիզնեսի հաճախորդների համար

ԲԻԶՆԵՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

Մենք ապահովում ենք անհատականացված սպասարկում մեր բիզնես հաճախորդներին։ Այցելե՛ք և առանց հերթերի սպասարկվե՛ք բանկի իրավաբանական անձանց համար նախատեսված բիզնես մասնաճյուղերից մեկում։ Մեր փորձառու խորհրդատուները կպատասխանեն բիզնես ֆինանսավորման գործիքների և ծառայությունների վերաբերյալ Ձեր բոլոր հարցերին։

Թարմացված է 28.06.2021 11:28