ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿՈՒՄ

Բացեք Էսքրոու հաշիվ Ինեկոբանկում

Ցանկանո՞ւմ եք նվազեցնել Ձեր առևտրային գործարքների ռիսկերը։ Առաջարկում ենք բացել Էսքրոու հաշիվ Ինեկոբանկում, որի վրա կարող եք դեպոնացնել (սառեցնել) գործարքի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝ որպես երաշխիք։ Գումարը տրամադրվում է պայմանագրում նշված կողմին միայն ստանձնած պարտավորությունների կատարման դեպքում։

Հաշվի նկարագիր
Էսքրոու հաշիվը հատուկ բանկային հաշիվ է, որի վրա դեպոնացվում են ապրանքի, ծառայության, անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ այլ տեսակի գործարքների միջոցները` որպես գործարքի կատարման երաշխիք: Գումարը հասանելի է դառնում միայն պայմանագրով պահանջվող փաստաթղթերը Բանկ ներկայացման դեպքում:
Հաշվի արժույթ
Արժույթը պայմանավորված է գործարքի արժույթով
Հաշվի բացման միանվագ վճար
0.2% գործարքի գումարից, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը՝ 300,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պայմանների փոփոխության վճար
20,000 ՀՀ դրամ
Էսքրոու գումարի կանխիկացում
Անվճար
Էսքրոու հաշվին դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
Հաշվի փակում
Անվճար, գործարքի իրականացումից անմիջապես հետո

Թարմացված է 06.06.2024 15:45