ՆԵՐԴՐԵ՛Ք ԲԻԶՆԵՍ ԱՎԱՆԴ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿՈՒՄ

ՆԵՐԴՐԵ՛Ք ԲԻԶՆԵՍ ԱՎԱՆԴ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿՈՒՄ

Ժամանակն է, որպեսզի Ձեր բիզնեսի ազատ դրամական միջոցները նույնպես ապահովեն եկամուտ։ Ներդրե՛ք Ձեր ազատ ֆինանսական միջոցներն Ինեկոբանկում և ստացե՛ք Ձեր բիզնեսի զարգացմանը նպաստող կայուն եկամուտ։ Անկախ խնայողության նպատակից՝ մեր հմուտ մասնագետները Ձեզ կներկայացնեն առավել անհատականացված և Ձեր բիզնեսի շահերից բխող առաջարկներ։
Ժամկետ (ամիս) / Տոկոսադրույք (%)
Ժամկետ (ամիս)
Տոկոսադրույք (%)
6-8
7%
9-11
8%
12
8.9%
Նվազագույն գումար
200 000

Տոկոսների վճարման պարբերականություն

  • Տոկոսագումարները կարող են վճարվել ամսական` համապատասխան սանդղակից 0.5 նիշով պակաս տոկոսադրույքով:

  • Վճարված տոկոսագումարները չեն կապիտալացվում:

Ավանդի համալրում/Պակասեցում

Չի թույլատրվում

Ավանդի խզում

Ավանդի գումարը  պայմանագրային ժամկետից շուտ ետ  պահանջելու  դեպքում ավանդի ամբողջ գումարի նկատմամբ կկատարվի տոկոսագումարի վերահաշվարկ` 0% տոկոսադրույքով:

Մեկ ավանդատուի համախառն ավանդ/ների առավելագույն չափը
ՀՀ դրամի համար՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարի համար՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար

Եվրոյի համար՝ 50,000 Եվրո


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՎԱՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՔ ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ԱՎԱՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ՀՀ ԿԲ «ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/02-ՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԲԱՆԱՁԵՎԸ:

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ՝

Ավանդի գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ

Ավանդի ժամկետ` 12 ամիս (365 օր)

Տոկոսագումարների վճարումը` ժամկետի վերջում

Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ 8.4%


  1,000,000 ՀՀ դրամ X 8.4% X 365*(օր)

-----------------------------------------------------  = 84,000 ՀՀ դրամ

                               365 


Ընդամենը տոկոսագումար՝ 84,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կկազմի 8.4%:

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:45