Ընթացիկ հաշիվներ բիզնեսի համար Ինեկոբանկում

Ընթացիկ հաշիվներ Ձեր բիզնեսի համար

Վստահե՛ք Ձեր բիզնեսի հաշիվներն Ինեկոբանկին։ Մենք մշտապես աջակցում ենք փոքր և միջին ձեռնարկություններին և խոշոր կազմակերպություններին՝ առաջարկելով բիզնես բանկինգի լավագույն հնարավորությունները` հարմարեցված Ձեր բիզնեսին։

Հաճախորդի խումբ
Իրավաբանական անձ/անհատ ձեռնարկատեր/նոտար
Հաշվի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Հաշվի բացման միանվագ վճար (վճարվում/գանձվում է հաշվի բացման պահին)  
 • 5 000 ՀՀ դրամ
 • Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց/ոչ ռեզիդենտ մասնակից ունեցող իրավաբանական անձանց և օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ 

   50,000 ՀՀ դրամ
Հաշվի ամսական սպասարկման վճար 

500 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար 

3000 ՀՀ դրամ
Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ մուտքագրվող նվազագույն գումար
 • 0 ՀՀ դրամ
 • Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց/ոչ ռեզիդենտ մասնակից ունեցող իրավաբանական անձանց և օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի համար` 100,000 ՀՀ դրամ 
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշիվներին

 
 • ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար1, Եվրո2 

  -անվճար*
 •  ՌԴ Ռուբլի- վարկի մարման նպատակով մուտքագրվող գումարների համար սակագինը  0 ՀՀ դրամ է, մնացած դեպքերի համար` 2 %
1Մինչև 2004թ․ թողարկված 5,10,20,50 ԱՄՆ դոլար և մինչև 2009թ․ թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներ ընդունվում են 1% միջնորդավճարով,սակայն մեկ օրվա ընթացքում մեկ հաճախորդի կողմից  մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար թղթադրամի մուտքագրումն անվճար է։
2 500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամների ընդունումը իրականացվում է միայն Կոմիտաս 54բ հասցեում գտնվող մասնաճյուղում; 500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամները բոլոր դեպքերում ընդունվում են 1% միջնորդավճարով:

Կանխիկ գումարի ելքագրում հաշվից* 
 • ՀՀ դրամ՝ 0․2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար՝ 1%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ
 • Եվրո՝ 1%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ
 • ՌԴ ռուբլի՝ 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2 000 ՀՀ դրամ

* Սակագինը չի կիրառվում հետևյալ դեպքերում.

 • Նախորդ օրացուցային և ընթացիկ տարվա ընթացքում կանխիկով մուտքագրված (բացառությամբ քարտային հաշիվներին) գումարների կանխիկացման դեպքում, եթե գումարը կանխիկացվում է այն արժույթով, որով մուտքագրվել է,
 • POS տերմինալների և Ինեկոփեյ համակարգի միջոցով ստացված հասույթների գումարների կանխիկացման դեպքում
 • Ավանդի/պարտատոմսի դիմում/պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո ավանդի/պարտատոմսի գումարի վերադարձման դեպքում, եթե ավանդի պայմանագրային ժամկետը մեծ է 3 ամսից, կամ եթե ավանդի պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցումն ընկած ժամանակահատվածը պակաս չէ 3 ամսից։
 • Բանկի կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների պայմաններով նախատեսված դեպքերում
Հաշվի փակում
Անվճար
Հաշվի նվազագույն մնացորդ
 • Չի սահմանվում
 • Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց/ոչ ռեզիդենտ մասնակից ունեցող իրավաբանական անձանց և օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի համար` 100,000 ՀՀ դրամ 

Հաշվի միջին օրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք
Չի սահմանվում
Ներբանկային/միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով
500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փոխանցման համար 


Միջբանկային փոխանցումներ թղթային հանձնարարական (BEN)
բացի ՌԴ ռուբլուց
5,000 ՀՀ դրամ 

Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով՝ ՀՀ տարածքում

(Թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարական)

 • 0.1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ 
Միջբանկային փոխանցումներ թղթային հանձնարարական (OUR) 

 • ՌԴ ռուբլի՝  0.1% նվազագույնը 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 40 000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար՝ 0.15% նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 60 000 ՀՀ դրամ
 • Եվրո և այլ արտարժույթ՝  0.15% նվազագույնը 9 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 60 000 ՀՀ դրամ
Միջբանկային «Շտապ» փոխանցումներ թղթային հանձնարարական (նույն գործառնական օրվա ընթացքում) 
 • ՀՀ դրամ՝ 2,000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ միանվագ վճար
 • Արտարժույթ՝ 5,000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ միանվագ վճար
Հեռակառավարման համակարգով ստացված միջբանկային հանձնարարականներ
Թղթային հանձնարարականների սակագների նկատմամբ 20% ցածր սակագին
(այդ թվում Guaranteed OUR, BEN փոխամցումների, ՀՀ տարածքում արտարժույթով միջբանկային փոխանցումների և «Շտապ» փոխանցումների համար)
Վճարման հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ հարցման ներկայացում, պայմանների փոփոխում կամ չեղյալացում
 • 1,500 ՀՀ դրամ` ՀՀ դրամի դեպքում
 • 6,000 դրամ` ՌԴ ռուբլու դեպքում
 • 30,000 ՀՀ դրամ` ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի և այլ արտարժույթի դեպքում
Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ վճար InecoOnline համակարգին միանալու դեպքում 

 • ամսական 2 000 ՀՀ դրամ 

 • Դիտարկման ռեժիմի դեպքում՝  անվճար
Հաշվի սպասարկում պարբերական վճարումների հանձնարարականով
Անվճար

Թարմացված է 06.06.2024 15:45