Ինեկոբանկի մասին

Բանկի խորհուրդը

Բանկի խորհուրդն իրականացնում է բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը՝ օրենքով, բանկի կանոնադրությամբ և այլ ներքին իրավական ակտերով խորհրդի իրավասությանը վերապահված հարցերի սահմաններում։ Բանկի խորհրդի անդամներն են՝

Ներքին աուդիտ

Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և անդամները նշանակվում են Բանկի խորհրդի կողմից։ 


Բարձր և ավագ օղակի ղեկավարներ

Ինեկոբանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի գործադիր տնօրենն ու Բանկի տնօրինությունը։ Բանկի գործադիր տնօրենը նշանակվում է Բանկի խորհրդի կողմից և, ի պաշտոնե, հանդիսանում է տնօրինության նախագահը։ Ըստ Ինեկոբանկի «Կանոնադրության»` Տնօրինության կազմում կարող է ընդգրկվել ցանկացած աշխատակից, ով նշանակվում է տվյալ պաշտոնում Բանկի խորհրդի կողմից՝ Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ։

Թարմացված է 10.07.2024 19:29